เหมียวสินธร http://aerides.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[571. unknown 571 ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=10 Tue, 23 Oct 2018 16:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[561. วัดอุโมงมหาเถรจันทร์ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=10 Wed, 02 Nov 2016 19:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[551. วัดเชตวัน จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=10 Thu, 15 Sep 2016 18:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[541. เจดีย์เชษฐา จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=10 Tue, 30 Aug 2016 19:10:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[531. วัดป่าเป้า จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=10 Mon, 22 Aug 2016 17:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[521. วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=10 Wed, 17 Aug 2016 20:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[511. วัดยะตองมู เมืองทวาย (Dawei) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=10 Mon, 09 May 2016 16:42:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[501. วิหารโลกะเตคปาน (Loka Taik Pan) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=10 Tue, 22 Dec 2015 15:17:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[491. วิหารมนูหะ (Manuha Temple) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=10 Mon, 07 Dec 2015 20:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[481. unknown 481 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=10 Tue, 01 Dec 2015 19:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[471. unknown 471 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=10 Mon, 23 Nov 2015 19:31:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[461. unknown 461 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=10 Mon, 26 Oct 2015 18:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[451. unknown 451 เมืองยองชเว (Nyaung Shwe) รัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=10 Mon, 12 Oct 2015 20:03:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[441. วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จ.ร้อยเอ็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=10 Tue, 01 Sep 2015 21:30:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[431. Shwe See Wa Monastry เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=10 Thu, 14 May 2015 20:15:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[421. วัดซิตตองพญา / วัดพระแปดหมื่น (Shitetaung Paya) เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=10 Sat, 18 Apr 2015 22:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[411. วัดเฟยลุง เมืองเชียงตุง (Keng Tung) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=10 Mon, 26 Jan 2015 20:03:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[401. วัดเชตวัน (วัดพระนอน) จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=10 Fri, 03 Oct 2014 18:25:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[391. Paya Htaung Pagoda อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra) เมืองแปร (Pyay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=10 Mon, 16 Jun 2014 21:53:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[381. เจดีย์มหาวิสยา (Maha Wizaya Pagoda) / (Maha Wizaya Paya) เมืองย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=10 Tue, 03 Jun 2014 21:01:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[371. วัดมหาเตงดอจี (Maha Thein Daw Gyi Temple) เมืองสกาย (Sagaing) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=10 Mon, 12 May 2014 18:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[361. วัดบุปผาราม หรือ วัดมัลวัตตะ หรือ วัดอุบาลี เมืองแคนดี้ (Kandy) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=10 Sat, 19 Apr 2014 20:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[351. วัดอิสุระมุณิยะ (Isurumuniya Vihara) เมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=10 Sun, 13 Apr 2014 19:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[341. วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=10 Sun, 12 Jan 2014 18:05:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[331. วัดไหล่หินหลวง จ.ลำปาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=10 Mon, 02 Dec 2013 6:38:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[321. วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=10 Wed, 13 Nov 2013 21:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=73&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=73&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[311. วัดยอดแก้วศรีวิชัย จ.มุกดาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=73&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=73&gblog=10 Wed, 13 Nov 2013 21:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[301. วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=10 Tue, 12 Nov 2013 20:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[291. พระบัวเข็ม วัดผ่องดออู (Phaung Daw Oo Pagoda) ทะเลสาบอินเล (Inle Lake) เมืองตองยี (Taunggyi)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=10 Tue, 08 Oct 2013 21:17:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[281. พระเจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=10 Tue, 08 Oct 2013 20:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[271. มหาเจดีย์อุปปาตะสันติ (Uppatasanti Pagoda) เมืองเนปิดอ (Naypyidaw) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=10 Tue, 08 Oct 2013 23:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[261. วัดไชยสถาน จ.เชียงใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=10 Tue, 08 Oct 2013 23:01:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[251. วัดสายตรี จ.ลพบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=10 Tue, 08 Oct 2013 20:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[241. วัดราษฎร์สงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) จ.อุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=10 Mon, 07 Oct 2013 19:23:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[231. วัดวิหารแดง จ.สิงห์บุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=10 Mon, 07 Oct 2013 18:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[221. วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=10 Mon, 07 Oct 2013 17:30:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[211. วัดนางชี กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=10 Mon, 07 Oct 2013 16:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[201. พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ประเทศลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=10 Mon, 07 Oct 2013 15:57:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[191. วัดป่าขะเนจื้อ จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=10 Sat, 28 Sep 2013 19:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[181. วัดพระปรางมุนี จ.สิงห์บุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=10 Sat, 28 Sep 2013 18:21:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[171. วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=10 Sat, 28 Sep 2013 23:01:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[161. วัดท่ากระเทียม จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=10 Sat, 28 Sep 2013 21:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[151. วัดศาลาไม้ไผ่ จ.พัทลุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=10 Sat, 28 Sep 2013 20:04:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[141. วัดศาลากุน จ.นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=10 Sat, 28 Sep 2013 19:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[131. วัดพระธาตุแก่งสร้อย จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=10 Sat, 28 Sep 2013 18:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[121. วัดแว่นจันทร์ จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=10 Sat, 28 Sep 2013 22:30:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[111. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=10 Tue, 24 Sep 2013 21:29:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[101. วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=10 Tue, 24 Sep 2013 9:30:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[91. วัดวิหารสูง จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=10 Sun, 22 Sep 2013 19:55:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[81. วัดโรงช้าง จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=10 Sun, 22 Sep 2013 18:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[71. วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=10 Thu, 19 Sep 2013 17:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[61. วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=10 Thu, 19 Sep 2013 17:03:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[51. วัดถนนหักใหญ่ จ.นครราชสีมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=10 Thu, 19 Sep 2013 20:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[41. วัดพระธาตุจอมจันทร์ จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=10 Wed, 18 Sep 2013 20:02:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[31. วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=10 Wed, 18 Sep 2013 19:02:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[21. วัดชมโพธยาราม จ.ฉะเชิงเทรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=10 Tue, 17 Sep 2013 18:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[11. วัดโคก จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=10 Sat, 08 Jul 2017 17:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=12 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[1. วัดอัมพุวราราม จ.ปทุมธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=12 Mon, 16 Sep 2013 21:01:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=11 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[2. วัดกลางคลองตะเคียน จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=11 Mon, 16 Sep 2013 21:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=10 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[3. วัดท่าการ้อง จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=10 Mon, 16 Sep 2013 21:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[572. วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ ( Win Sein Taw Ya ) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=9 Tue, 23 Oct 2018 16:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[573. วัดตรงบายพาร์ท ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=8 Tue, 23 Oct 2018 16:40:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[574. Taung Pauk Kyaung เมือง Maw La myine ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=7 Tue, 23 Oct 2018 16:47:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[575. วัดไจ๊ตาลาน (Kyaikthanlan) เมือง Maw La myine ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=6 Tue, 23 Oct 2018 16:41:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[576. U Na Auk , Kor Nat ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=5 Tue, 23 Oct 2018 16:42:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[577. Kyaut Ka Latt Pagoda เมือง Hpa-an รัฐ Karen State ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=4 Tue, 23 Oct 2018 16:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[578. ลุมพินี ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=3 Tue, 23 Oct 2018 16:43:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[579. Kaw Goon Cave เมือง Hpa An รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=2 Tue, 23 Oct 2018 16:44:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[580. Ya The Byan Cave เมือง Hpa An รัฐกะเหรี่ยง (Karen State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-10-2018&group=283&gblog=1 Tue, 23 Oct 2018 16:44:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[562. วัดบ้านปิง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=9 Wed, 02 Nov 2016 19:54:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[563. วัดพันอ้น จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=8 Wed, 02 Nov 2016 20:03:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[564. วัดสำเภา จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=7 Wed, 02 Nov 2016 20:05:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[565. วัดดอกคำ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=6 Wed, 02 Nov 2016 15:15:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[566. วัดดอกเอื้อง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=5 Wed, 02 Nov 2016 20:14:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[567. Ah Lan Ta Yar Payar ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=4 Wed, 02 Nov 2016 16:20:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[568. Shwe Sar Yan Pagoda / Shwe Saryan Pagoda Thaton ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=3 Wed, 02 Nov 2016 16:21:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[569. น้ำตกยีตาโก ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=2 Wed, 02 Nov 2016 16:22:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[570. เยเลพญา ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-11-2016&group=277&gblog=1 Wed, 02 Nov 2016 16:22:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[552. วัดอู่ทรายคำ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=9 Thu, 15 Sep 2016 18:35:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[553. วัดชมพู จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=8 Thu, 15 Sep 2016 18:41:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[554. วัดหนองคำ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=7 Thu, 15 Sep 2016 18:48:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[555. วัดแสนฝาง จ.เชียงใหม่]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=6 Thu, 15 Sep 2016 18:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[556. วัดอุปคุต จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=5 Thu, 15 Sep 2016 19:06:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[557. วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=4 Thu, 15 Sep 2016 19:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[558. วัดหมื่นสาร จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=3 Thu, 15 Sep 2016 19:21:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[559. วัดอินทขิลสะดือเมือง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=2 Thu, 15 Sep 2016 19:33:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[560. วัดดวงดี จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=15-09-2016&group=273&gblog=1 Thu, 15 Sep 2016 19:40:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[542. วัดผ้าขาว จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=9 Tue, 30 Aug 2016 19:16:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[543. วัดทรายมูลเมือง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=8 Tue, 30 Aug 2016 20:12:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[544. วัดทรายมูลพม่า จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=7 Tue, 30 Aug 2016 20:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[545. วัดเมธัง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=6 Tue, 30 Aug 2016 20:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[546. วัดพันตอง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=5 Tue, 30 Aug 2016 20:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[547. วัดลอยเคราะห์ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=4 Tue, 30 Aug 2016 20:25:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[548. วัดช่างฆ้อง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=3 Tue, 30 Aug 2016 20:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[549. วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=2 Tue, 30 Aug 2016 21:01:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[550. วัดมหาวัน จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-08-2016&group=272&gblog=1 Tue, 30 Aug 2016 21:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[532. วัดหมื่นเงินกอง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=9 Mon, 22 Aug 2016 18:01:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[533. วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=8 Mon, 22 Aug 2016 18:09:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[534. วัดพวกหงษ์ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=7 Mon, 22 Aug 2016 18:14:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[535. วัดพระเจ้าเม็งราย จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=6 Mon, 22 Aug 2016 18:17:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[536. วัดพันแหวน จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=5 Mon, 22 Aug 2016 18:37:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[537. วัดฟ่อนสร้อย จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=4 Mon, 22 Aug 2016 18:40:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[538. วัดเจ็ดลิน จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=3 Mon, 22 Aug 2016 18:52:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[539. วัดหมื่นตูม จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=2 Mon, 22 Aug 2016 18:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[540. วัดช่างแต้ม จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-08-2016&group=271&gblog=1 Mon, 22 Aug 2016 18:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[522. วัดล่ามช้าง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=9 Wed, 17 Aug 2016 20:26:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[523. วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=8 Wed, 17 Aug 2016 20:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[524. วัดหม้อคำตวง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=7 Wed, 17 Aug 2016 20:32:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[525. วัดควรค่าม้า จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=6 Wed, 17 Aug 2016 20:34:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[526. วัดราชมณเฑียร จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=5 Wed, 17 Aug 2016 21:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[527. วัดดับภัย จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=4 Wed, 17 Aug 2016 21:26:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[528. วัดป่าพร้าวใน จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=3 Wed, 17 Aug 2016 21:30:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[529. วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=2 Wed, 17 Aug 2016 21:36:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[530. วัดเชียงยืน จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-08-2016&group=270&gblog=1 Wed, 17 Aug 2016 21:40:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=269&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=269&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระ 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=269&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=269&gblog=1 Mon, 09 May 2016 16:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[512. วัดพญาชิตเมี่ยว เมืองทวาย (Dawei) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=9 Mon, 09 May 2016 16:46:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[513. พระเจดีย์ชินตะแว ( Shin Dat weh Pagoda ) / ( Shin Datweh Pagoda ) เมืองทวาย (Dawei) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=8 Mon, 09 May 2016 16:56:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[514. unknown 514 เมืองทวาย (Dawei) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=7 Mon, 09 May 2016 16:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[515. วัดชินโออ้อ เมืองทวาย (Dawei) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=6 Mon, 09 May 2016 17:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[516. วัดเจ็ตมเยจี เมืองทวาย (Dawei) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=5 Mon, 09 May 2016 18:33:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[517. พระเจดีย์ชินตองเถ่ ( Shin Taugh Htein Pagoda ) เมืองทวาย (Dawei) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=4 Mon, 09 May 2016 18:38:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[518. วัดชเวตองซา (Shwe Taung Zar) เมืองทวาย (Dawei) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=3 Mon, 09 May 2016 18:47:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[519. วัดปราสาท จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=2 Mon, 09 May 2016 18:51:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[520. วัดผาบ่อง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=09-05-2016&group=268&gblog=1 Mon, 09 May 2016 18:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[502. มิงกาลาเจดีย์ (Mingala Zedi Pagoda) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=9 Tue, 22 Dec 2015 15:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[503. วิหารสุลามณี (Sulamani Phaya) / Sulamani Temple / (Sulamani Guphaya Temple) เมืองพุกาม (Bagan) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=8 Tue, 22 Dec 2015 15:26:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[504. Tantkyi Taung Pagoda เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=7 Tue, 22 Dec 2015 15:32:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[505. Lawka Nanda Pagoda เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=6 Tue, 22 Dec 2015 15:35:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[506. Tu Ywin Taung (Tuyin Taung Pagoda) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=5 Tue, 22 Dec 2015 15:38:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[507. unknown 507 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=4 Tue, 22 Dec 2015 15:40:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[508. วัดชินโมทิพญา (Shin Motehti Paya) / (Shin Motehti Pagoda) เมืองทวาย (Dawei) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=3 Tue, 22 Dec 2015 15:47:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[509. วัดชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung DawMu) เมืองทวาย (Dawei) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=2 Tue, 22 Dec 2015 16:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[510. พระเจดีย์ชินเป็นขยุ หรือวัดเชงเปงคิ้ว (Shin Pen Khayu) เมืองทวาย (Dawei) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-12-2015&group=267&gblog=1 Tue, 22 Dec 2015 16:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[492. วิหารนันพญา (Nanpaya Temple) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=9 Mon, 07 Dec 2015 20:47:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[493. unknown 493 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=8 Mon, 07 Dec 2015 20:49:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[494. unknown 494 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=7 Mon, 07 Dec 2015 20:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[495. unknown 495 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=6 Mon, 07 Dec 2015 20:54:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[496. unknown 496 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=5 Mon, 07 Dec 2015 20:55:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[497. unknown 497 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=4 Mon, 07 Dec 2015 20:58:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[498. unknown 498 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=3 Mon, 07 Dec 2015 21:01:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[499. unknown 499 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=2 Mon, 07 Dec 2015 21:03:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[500. unknown 500 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-12-2015&group=266&gblog=1 Mon, 07 Dec 2015 21:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[482. unknown 482 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=9 Tue, 01 Dec 2015 20:19:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[483. unknown 483 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=8 Tue, 01 Dec 2015 20:20:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[484. unknown 484 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=7 Tue, 01 Dec 2015 20:23:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[485. Shinbinthalyaung Temple เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=6 Tue, 01 Dec 2015 20:24:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[486. Seinnyet Ama & Seinnyet Nyima / Sein Nyet Pagoda เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=5 Tue, 01 Dec 2015 20:28:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[487. วิหารนากายน (Nagayon Temple) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=4 Tue, 01 Dec 2015 20:31:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[488. อเพยทนะ (Abeyadana Temple) / Abe Yadanar Temple เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=3 Tue, 01 Dec 2015 20:34:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[489. Thet Taw Ya Temple เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=2 Tue, 01 Dec 2015 20:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[490. unknown 490 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-12-2015&group=265&gblog=1 Tue, 01 Dec 2015 20:39:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[472. unknown 472 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=9 Mon, 23 Nov 2015 19:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[473. unknown 473 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=8 Mon, 23 Nov 2015 19:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[474. unknown 474 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=7 Mon, 23 Nov 2015 19:37:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[475. unknown 475 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=6 Mon, 23 Nov 2015 19:39:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[476. unknown 476 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=5 Mon, 23 Nov 2015 19:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[477. unknown 477 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=4 Mon, 23 Nov 2015 19:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[478. unknown 478 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=3 Mon, 23 Nov 2015 19:47:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[479. unknown 479 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=2 Mon, 23 Nov 2015 19:49:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[480. unknown 480 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=23-11-2015&group=264&gblog=1 Mon, 23 Nov 2015 19:51:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[462. unknown 462 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=9 Mon, 26 Oct 2015 19:00:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[463. วิหารกอว์ดอว์ปะลิน (Gawdawpalin Temple) / (Gaw DawPalin Temple) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=8 Mon, 26 Oct 2015 19:03:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[464. วิหารปะโตตาเมียะ (Pathothamya) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=7 Mon, 26 Oct 2015 19:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[465. unknown 465 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=6 Mon, 26 Oct 2015 19:12:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[466. เจดีย์ง๊ะจเวนะตาว (Nga Kywe Na Daung) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=5 Mon, 26 Oct 2015 19:15:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[467. นัตลองจอน (Nat Hlaung Kyaung) / (Nath Laung Kyaung) / (Nathlaung Kyaung) เมืองพุกาม (Bagan)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=4 Mon, 26 Oct 2015 19:18:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[468. unknown 468 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=3 Mon, 26 Oct 2015 19:19:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[469. unknown 469 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=2 Mon, 26 Oct 2015 19:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[470. unknown 470 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-10-2015&group=263&gblog=1 Mon, 26 Oct 2015 19:23:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[452. Aung Min Ga Lar Pagoda ทะเลสาบอินเล (Inle Lake) เมืองตองยี (Taunggyi) รัฐฉาน (Shan State)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=9 Mon, 12 Oct 2015 20:59:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[453. Shwe Inn Dain Pagoda ทะเลสาบอินเล (Inle Lake) เมืองตองยี (Taunggyi) รัฐฉาน (Shan State)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=8 Mon, 12 Oct 2015 21:18:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[454. Shwe Myinhtin ทะเลสาบอินเล (Inle Lake) เมืองตองยี (Taunggyi) รัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=7 Mon, 12 Oct 2015 21:06:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[455. Yatana Marare เมืองยองชเว (Nyaung Shwe) รัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=6 Mon, 12 Oct 2015 21:22:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[456. Shwe Leik Too Temple เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=5 Mon, 12 Oct 2015 18:37:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[457. วิหารกุพโยคยี (Gubyaukgyi Temple) / (Gu Byauk Gyi) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=4 Mon, 12 Oct 2015 18:39:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[458. เจดีย์มหาโพธิ์ (Maha Bodhi Zedi) / (Mahabodhi Temple) / (Mahabodhi Paya) เมืองพุกาม (Bagan)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=3 Mon, 12 Oct 2015 18:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[459. unknown 459 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=2 Mon, 12 Oct 2015 18:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[460. unknown 460 เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-10-2015&group=262&gblog=1 Mon, 12 Oct 2015 18:50:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[442. วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=9 Tue, 01 Sep 2015 21:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[443. ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=8 Tue, 01 Sep 2015 21:51:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[444. วัดอ่าเล่งงาชิ้น (Arlein Ngarsint Pagoda) / (Ah Lane Nga Sint Pagoda) เมืองย่างกุ้ง (Yangon)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=7 Tue, 01 Sep 2015 22:37:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[445. เจดีย์สุระมุณี (Suramunee Pagoda) เมืองตองยี (Taunggyi) รัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=6 Tue, 01 Sep 2015 20:52:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[446. เจดีย์คัคคู (Kakku Pagoda) เมืองตองยี (Taunggyi) รัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=5 Tue, 01 Sep 2015 21:02:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[447. unknown 447 เมืองตองยี (Taunggyi) รัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=4 Tue, 01 Sep 2015 22:32:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[448. unknown 448 เมืองยองชเว (Nyaung Shwe) รัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=3 Tue, 01 Sep 2015 22:48:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[449. unknown 449 เมืองยองชเว (Nyaung Shwe) รัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=2 Tue, 01 Sep 2015 23:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[450. unknown 450 เมืองยองชเว (Nyaung Shwe) รัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=01-09-2015&group=261&gblog=1 Tue, 01 Sep 2015 23:10:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[432. Lawka Manaung Pagoda / Loga Manaung Pagoda / Lawka Man Aung Pagoda เมืองมรัคอู (Mrauk U)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=9 Thu, 14 May 2015 20:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[433. Seven Pagoda เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=8 Thu, 14 May 2015 20:23:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[434. วัดพญาจี (Pha Yar Gyi) เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=7 Thu, 14 May 2015 20:25:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[435. พระศากะยะมุนี / พระศากระมุนี (Sakkramuni Image) โลกานันดาเจดีย์ (Lawka Nandar) เมืองมรัคอู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=6 Thu, 14 May 2015 20:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[436. วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=5 Thu, 14 May 2015 20:38:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[437. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) จ.สกลนคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=4 Thu, 14 May 2015 20:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[438. วัดพระธาตุเชิงชุมราชวรมหาวิหาร จ.สกลนคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=3 Thu, 14 May 2015 21:05:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[439. วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=2 Thu, 14 May 2015 21:07:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[440. วัดผาน้ำทิพย์ จ.ร้อยเอ็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=14-05-2015&group=260&gblog=1 Thu, 14 May 2015 21:11:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[422. วัดอันดอว์เทียน (Andawthein) / (Andaw Thein Paya) เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=9 Sat, 18 Apr 2015 20:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[423. เจดีย์รัตนบุญ / ญาณตนะพร (Ratana Pon Ceti) / (Rattanaboon Paya) / (Ratanabon Paya)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=8 Sat, 18 Apr 2015 19:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[424 .วัดทุกขันธ์เทียน (Htukkant Thein) / (Htunkantthien) / (Htuk Kant Thien Temple) เมืองมรัคอู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=7 Sat, 18 Apr 2015 19:06:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[425. วิหารเลย์ยาตนะ (Lay Myet Nha Paya) / (Laymyetnha Paya) เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=6 Sat, 18 Apr 2015 19:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[426. U Mra Wa เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=5 Sat, 18 Apr 2015 19:11:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[427. Harry Moutain เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=4 Sat, 18 Apr 2015 19:30:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[428. พระพุทธรูปซานดามุนี (Sanda Muhni Phara Gri Kyaung Taik) / (Sanda Muni Monastry)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=3 Sat, 18 Apr 2015 19:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[429. Ministry of Culture Archaeological Museum Mrauk-U เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=2 Sat, 18 Apr 2015 19:36:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[430. Phara Baw Pagoda เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-04-2015&group=259&gblog=1 Sat, 18 Apr 2015 19:39:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[412. วัดป่าแดง เมืองเชียงตุง (Keng Tung) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=9 Mon, 26 Jan 2015 20:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[413. Cultural Museum and Library เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=8 Mon, 26 Jan 2015 20:32:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[414. Maka Kuthala Kyaungdawgyi Monastery / Maka Kuthala Kyaungdawgyi เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=7 Mon, 26 Jan 2015 20:38:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[415. วัดโกตองพญา / วัดพระเก้าหมื่น (Koe Thoung Temple) / Kothaung Paya เมืองมรัคอู (Mrauk U)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=6 Mon, 26 Jan 2015 21:02:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[416. Pisie Buddha เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=5 Mon, 26 Jan 2015 21:27:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[417. วัดศากยะมนัง ( Sakyamanaung Paya) / Sakya Manaung Pagoda เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=4 Mon, 26 Jan 2015 21:46:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[418. ยอดเขาชเวดวง (Shwe Daung) เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=3 Mon, 26 Jan 2015 21:47:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[419. พระมหามัยมุนี (The Mahamuni Buddha Image) เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=2 Mon, 26 Jan 2015 21:52:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[420. สุตวงพระ / พระสุตวง / พระสุตวงพญา (Hus Taunh Phara) เมืองมรัคอู (Mrauk U) รัฐยะไข่ (Rakhine)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=26-01-2015&group=258&gblog=1 Mon, 26 Jan 2015 21:56:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[402. วัดขัวแคร่ จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=9 Fri, 03 Oct 2014 18:51:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[403. วัดมุงเมือง จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=8 Fri, 03 Oct 2014 18:53:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[404. วัดกลางเวียง จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=7 Fri, 03 Oct 2014 19:04:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[405. วัดอินทร์ (Wat In) / (Wat Inn) เมืองเชียงตุง (Keng Tung) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=6 Fri, 03 Oct 2014 19:08:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[406. วัดจอมคำ (Wat Jong Kham) / (Wat Zom Kham) เมืองเชียงตุง (Keng Tung) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=5 Fri, 03 Oct 2014 19:47:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[407. วัดจอมสัก (Wat Thaw Mu) เมืองเชียงตุง (Keng Tung) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=4 Fri, 03 Oct 2014 19:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[408. วัดหัวข่วง (Wat Hua Kuang) / (Hua Kuang Temple) เมืองเชียงตุง (Keng Tung) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=3 Fri, 03 Oct 2014 19:50:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[409. วัดมหาเมี๊ยะมุนี / วัดเจ้าหลวง (Maha Myat Muni Temple) / (Wat Pha Jao Lung) เมืองเชียงตุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=2 Fri, 03 Oct 2014 19:51:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[410. วัดจอมมน / วัดธาตุจอมมน (Wat Chom Mon) / (Wat Thart Chom Mon) เมืองเชียงตุง (Keng Tung)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-10-2014&group=257&gblog=1 Fri, 03 Oct 2014 19:53:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-06-2014&group=256&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-06-2014&group=256&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[พม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-06-2014&group=256&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=30-06-2014&group=256&gblog=1 Mon, 30 Jun 2014 21:30:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[392. Ashey Zey Gu Pagoda อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra) เมืองแปร (Pyay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=9 Mon, 16 Jun 2014 21:54:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[393. พระมหาเจดีย์ (Mahazedi paya) / (Mahazedi Pagoda) เมืองหงสาวดี (Bago) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=8 Mon, 16 Jun 2014 21:57:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[394. วัดไจ๊ป๋อรอ / วัดพระไฝเลื่อน / วัดไจ้คะวา (Kyaikpawlaw Pagoda) เมืองหงสาวดี (Bago) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=7 Mon, 16 Jun 2014 21:59:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[395. Maha Muni Thun Paya เมืองหงสาวดี (Bago) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=6 Mon, 16 Jun 2014 22:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[396. unknown ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=5 Mon, 16 Jun 2014 22:05:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[397. วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=4 Mon, 16 Jun 2014 22:07:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[398. วัดเจ็ดยอด จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=3 Mon, 16 Jun 2014 22:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[399. วัดศรีเกิด จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=2 Mon, 16 Jun 2014 22:11:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[400. วัดศรีบุญเรือง จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-06-2014&group=255&gblog=1 Mon, 16 Jun 2014 22:13:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[382. lhakya Mahar Mune (ไม่แน่ใจชื่อวัด) เมืองแปร (Pyay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=9 Tue, 03 Jun 2014 21:09:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[383. Shwemyetman Pagoda / Shwemyetman Paya เมืองแปร (Pyay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=8 Tue, 03 Jun 2014 21:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[384. Shwesandaw Pagoda / Shwesandaw Paya เมืองแปร (Pyay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=7 Tue, 03 Jun 2014 21:31:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[385. Sehtatgyi Paya เมืองแปร (Pyay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=6 Tue, 03 Jun 2014 21:33:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[386. Yadanar Siri Mahar Payagyi Monastery เมืองแปร (Pyay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=5 Tue, 03 Jun 2014 21:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[387. Payama Pagoda เมืองแปร (Pyay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=4 Tue, 03 Jun 2014 21:39:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[388. Bawbawgyi Stupa / Bawbawgyi Paya / Bawbawgyi Pagoda อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra) เมืองแปร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=3 Tue, 03 Jun 2014 21:40:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[389. Bei Bei Pagoda อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra) เมืองแปร (Pyay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=2 Tue, 03 Jun 2014 21:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[390. Lay Myet Hna Pagoda อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra) เมืองแปร (Pyay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=03-06-2014&group=253&gblog=1 Tue, 03 Jun 2014 21:48:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[372. วัดชเวนันดอว์ (Shwenandaw Kyaung Temple) / (Shwenandaw Monastery) เมืองมัณฑเลย์ (Mandalay)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=9 Mon, 12 May 2014 18:54:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[373. Su Taung Pyi Pagoda , Mandalay Hill เมืองมัณฑเลย์ (Mandalay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=8 Mon, 12 May 2014 19:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[374. ถ้ำโพวินต่อง (Po Win Taung Cave) / (Po Win Daung Caves) เมืองมอญยอ (Monywa) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=7 Mon, 12 May 2014 20:33:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[375. เจดีย์สัมพุทเธ (Thanbuddhay pagoda) / (Thanbuddhay Paya) เมืองมอญยอ (Monywa) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=6 Mon, 12 May 2014 19:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[376. พระยืน (Laykyun Setkyar) / (Laykyun Setkyar Statue) / (Laykyun Setkyar Standing Buddha)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=5 Mon, 12 May 2014 19:35:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[377. วิหารมหาอองมเยมอนซาน (Maha Aung Mye Bon Zan Monastery) / (Me Nu Oak Kyaung) เมืองอังวะ (Inwa) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=4 Mon, 12 May 2014 19:55:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[378. Yadana Hsemee Pagoda / Yadana Hsimi Pagoda เมืองอังวะ (Inwa) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=3 Mon, 12 May 2014 20:00:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[379. Bagaya Kyaung Monastery / Bagaya Kyaung เมืองอังวะ (Inwa) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=2 Mon, 12 May 2014 20:26:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[380. วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) เมืองย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-05-2014&group=252&gblog=1 Mon, 12 May 2014 20:39:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=251&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=251&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระ 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=251&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=251&gblog=1 Sat, 19 Apr 2014 20:41:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[362. วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) โคลัมโบ (Colombo) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=9 Sat, 19 Apr 2014 20:42:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[363. วัดคงคาราม โคลัมโบ (Colombo) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=8 Sat, 19 Apr 2014 20:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[364. วัดสีมามาลากา หรือ วัดกลางน้ำ โคลัมโบ (Colombo) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=7 Sat, 19 Apr 2014 20:54:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[365. วัดมหาอันทูกันธาเจดีย์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) เมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=6 Sat, 19 Apr 2014 20:56:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[366. Peik Chin Myaung Grotto / Peik Chin Myaung Cave เมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=5 Sat, 19 Apr 2014 21:07:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[367. วัดบอเจียว (Baw Gyo Pagoda) เมืองสีป้อ (Hsipaw) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=4 Sat, 19 Apr 2014 21:39:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[368. วัดเจดีย์ลูกโลก (Loi Mote Pagoda) เมืองสีป้อ (Hsipaw) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=3 Sat, 19 Apr 2014 17:51:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[369. วัดอูมินทอนซ์ (U Min Thonze Pagoda) / (30 Caves Pagoda) เมืองสกาย (Sagaing) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=2 Sat, 19 Apr 2014 18:17:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[370. เจดีย์ซุนอูปงหง่าซิน (Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda) Sagaing Hill เมืองสกาย (Sagaing) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-04-2014&group=250&gblog=1 Sat, 19 Apr 2014 18:27:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[352. เจดีย์ถูปาราม (Thuparamaya Dagoba) เมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=9 Sun, 13 Apr 2014 19:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[353. เจดีย์เชตวัน เมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=8 Sun, 13 Apr 2014 19:28:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[354. Dalada Maluva เมืองโปโลนนารุวะ (Polonnaruwa) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=7 Sun, 13 Apr 2014 19:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[355. เจดีย์กิริเวเหระ (KIRI VEHERA) เมืองโปโลนนารุวะ (Polonnaruwa) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=6 Sun, 13 Apr 2014 19:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[356. ลังกาติลกวิหาร (Lankatilaka Viharaya) / Lanka Thilaka Vihara เมืองโปโลนนารุวะ (Polonnaruwa) ประ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=5 Sun, 13 Apr 2014 19:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[357. กัลวิหาร (Gal Vihara) เมืองโปโลนนารุวะ (Polonnaruwa) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=4 Sun, 13 Apr 2014 19:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[358. Golden Temple เมืองดัมบุลลา (Dambulla) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=3 Sun, 13 Apr 2014 19:49:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[359. ถ้ำดัมบุลล่า (Dambulla Cave Temple) เมืองดัมบุลลา (Dambulla) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=2 Sun, 13 Apr 2014 19:58:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[360. วัดพระเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada Maligawa) เมืองแคนดี้ (Kandy) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-04-2014&group=248&gblog=1 Sun, 13 Apr 2014 20:04:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=243&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=243&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระ 2012]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=243&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=243&gblog=1 Tue, 08 Oct 2013 19:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=242&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=242&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระ 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=242&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=242&gblog=1 Tue, 08 Oct 2013 19:58:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[342. วัดศรีเกิด จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=9 Sun, 12 Jan 2014 18:11:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[343. วัดทุงยู จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=8 Sun, 12 Jan 2014 18:14:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[344. วัดชัยพระเกียรติ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=7 Sun, 12 Jan 2014 18:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[345. วัดพันเตา จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=6 Sun, 12 Jan 2014 18:21:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[346. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=5 Sun, 12 Jan 2014 18:36:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[347. วัดหมื่นล้าน จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=4 Sun, 12 Jan 2014 19:00:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[348. Mirisawatiya Stupa เมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=3 Sun, 12 Jan 2014 19:02:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[349. เจดีย์รุวันเวลิ เมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=2 Sun, 12 Jan 2014 19:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[350. วัดพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura) ประเทศศรีลังกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-01-2014&group=76&gblog=1 Sun, 12 Jan 2014 19:10:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[332. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=9 Mon, 02 Dec 2013 6:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[333. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=8 Mon, 02 Dec 2013 17:21:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[334. วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=7 Mon, 02 Dec 2013 17:24:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[335. วัดปันเสา จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=6 Mon, 02 Dec 2013 17:27:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[336. วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=5 Mon, 02 Dec 2013 17:29:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[337. วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=4 Mon, 02 Dec 2013 17:33:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[338. วัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=3 Mon, 02 Dec 2013 17:38:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[339. วัดพระแก้ว จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=2 Mon, 02 Dec 2013 17:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[340. วัดพระธาตุดอยเวา จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=02-12-2013&group=75&gblog=1 Mon, 02 Dec 2013 17:47:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[322. วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=9 Wed, 13 Nov 2013 21:55:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[323. วัดพระบาทภูพานคำ จ.ขอนแก่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=8 Wed, 13 Nov 2013 21:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[324. วัดป่าเขาหินตัด จ.นครราชสีมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=7 Wed, 13 Nov 2013 22:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[325. วัดหน้าพระลาน จ.สระบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=6 Wed, 13 Nov 2013 22:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[326. วัดสมณโกฏฐาราม จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=5 Wed, 13 Nov 2013 22:04:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[327. วัดกุฎีดาว จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=4 Wed, 13 Nov 2013 22:07:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[328. วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=3 Wed, 13 Nov 2013 6:25:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[329. วัดสุวรรณาวาส จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=2 Wed, 13 Nov 2013 6:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[330. วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=74&gblog=1 Wed, 13 Nov 2013 6:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=73&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=73&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[312. วัดป่าคำน้ำบุ้น จ.มุกดาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=73&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=13-11-2013&group=73&gblog=9 Wed, 13 Nov 2013 21:20:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[313. วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=8 Tue, 12 Nov 2013 21:22:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[314. วัดธาตุเรณู จ.นครพนม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=7 Tue, 12 Nov 2013 21:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[315. วัดป่าภูธรพิทักษ์ จ.สกลนคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=6 Tue, 12 Nov 2013 21:24:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[316. วัดสว่างอารมณ์ จ.บึงกาฬ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=5 Tue, 12 Nov 2013 21:26:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[317. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=4 Tue, 12 Nov 2013 21:28:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[318. วัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=3 Tue, 12 Nov 2013 21:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[319. วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ จ.อุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=2 Tue, 12 Nov 2013 21:45:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[320. วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=73&gblog=1 Tue, 12 Nov 2013 21:47:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[302. วัดห้วยไคร้ใหม่ จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=9 Tue, 12 Nov 2013 20:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[303. วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=8 Tue, 12 Nov 2013 20:58:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[304. วัดรัตนวนาราม จ.พะเยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=7 Tue, 12 Nov 2013 21:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[305. วัดเชตะวัน จ.ลำปาง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=6 Tue, 12 Nov 2013 21:06:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[306. วัดพระพุทธบาทดอยโล้น จ.ตาก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=5 Tue, 12 Nov 2013 21:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[307. วัดป่าหนองบัว จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=4 Tue, 12 Nov 2013 21:08:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[308. วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=3 Tue, 12 Nov 2013 21:10:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[309. วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=2 Tue, 12 Nov 2013 21:12:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[310. วัดศรีมงคลใต้ จ.มุกดาหาร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=12-11-2013&group=72&gblog=1 Tue, 12 Nov 2013 21:14:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[292. วัดแมวกระโดด (Nga Phe Chaung Monastery) ทะเลสาบอินเล (Inle Lake) เมืองตองยี (Taunggyi) รัฐฉาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=9 Tue, 08 Oct 2013 21:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[293. เจดีย์โบดาทาวน์ (Botataung Pagoda or Botataung Paya) เมืองย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=8 Tue, 08 Oct 2013 21:23:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[294. เจดีย์เยเลพญา (Yele Pagoda) (เจดีย์กลางน้ำ) เมืองสิเรียม (Syriem) หรือ ตันลยิน (Thanlyin)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=7 Tue, 08 Oct 2013 21:27:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[295. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=6 Tue, 08 Oct 2013 21:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[296. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=5 Tue, 08 Oct 2013 21:38:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[297. วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=4 Tue, 08 Oct 2013 21:40:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[298. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=3 Tue, 08 Oct 2013 21:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[299. วัดอุดมวารี จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=2 Tue, 08 Oct 2013 21:45:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[300. วัดสุวรรณมงคล จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=71&gblog=1 Tue, 08 Oct 2013 21:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[282. เจดีย์อโลพยี (Alopye Temple) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=9 Tue, 08 Oct 2013 20:47:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[283. เจดีย์มิงกุน (Mingun Pa Hto Daw Gyi Pagoda) เมืองมิงกุน (Mingun) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=8 Tue, 08 Oct 2013 20:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[284. เจดีย์ชินพิวเม (Hsinbyume Pagoda or Mya Thein Dan Pagoda or Myatheindan Pagoda) เมืองมิงกุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=7 Tue, 08 Oct 2013 20:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[285. Shin Pin Shwe Gu Pagoda เมืองอมรปุระ (Amarapura) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=6 Tue, 08 Oct 2013 20:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[286. วัดกุโสดอร์ (Kuthodaw Pagoda) เมืองมัณฑเลย์ (Mandalay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=5 Tue, 08 Oct 2013 20:58:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[287. พระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha) เมืองมัณฑเลย์ (Mandalay) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=4 Tue, 08 Oct 2013 21:00:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[288. ถ้ำพินตายะ (Pindaya Natural Cave) เมืองตองยี (Taunggyi) รัฐฉาน (Shan State) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=3 Tue, 08 Oct 2013 21:06:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[289. วัดชเวยันเป (Shwe Yan Pyay) เมืองตองยี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=2 Tue, 08 Oct 2013 21:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[290. Alodaw Pauk Pagoda or Alotawpyay Pauk Pagoda ทะเลสาบอินเล (Inle Lake) เมืองตองยี (Taunggyi)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=70&gblog=1 Tue, 08 Oct 2013 21:12:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[272. พุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=9 Tue, 08 Oct 2013 23:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[273. Pyathada Pagoda เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=8 Tue, 08 Oct 2013 0:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[274. วิหารธรรมยันจี (Dhammayangyi Temple) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=7 Tue, 08 Oct 2013 0:04:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[275. อานันทวิหาร (Ananda Temple) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=6 Tue, 08 Oct 2013 0:07:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[276. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=5 Tue, 08 Oct 2013 0:08:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[277. เจดีย์สัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=4 Tue, 08 Oct 2013 0:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[278. วัดชเวกูจี (Shwegugyi Temple) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=3 Tue, 08 Oct 2013 0:13:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[279. เจดีย์บูพยา (Bupaya Pagoda) หรือเจดีย์น้ำเต้า เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=2 Tue, 08 Oct 2013 0:15:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[280. วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) เมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=69&gblog=1 Tue, 08 Oct 2013 0:17:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[262. วัดเจ้าดอจี (วัดพระหินอ่อน) (Lawka Chantha Abaya Labamuni Buddha Image) เมืองย่างกุ้ง (Yangon) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=9 Tue, 08 Oct 2013 23:03:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[263. วัดเมียดเซดอร์ (Swe Taw Myat Pagoda) เมืองย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=8 Tue, 08 Oct 2013 23:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[264. พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี (Chauk Htat Gyi Pagoda) (Kyauk Htat Gyi Pagoda) หรือ พระตาหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=7 Tue, 08 Oct 2013 23:07:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[265. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เมืองย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=6 Tue, 08 Oct 2013 23:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[266. วัดเจดีย์ไจ๊ปุน (Kyaik Pun Pagoda) เมืองหงสาวดี (Bago) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=5 Tue, 08 Oct 2013 23:18:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[267. พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung Buddha) เมืองหงสาวดี (Bago) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=4 Tue, 08 Oct 2013 23:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[268. Naung Daw Gyi Mya Tha Lyaung เมืองหงสาวดี (Bago) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=3 Tue, 08 Oct 2013 23:21:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[269. เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Paya) หรือ พระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี (Bago) ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=2 Tue, 08 Oct 2013 23:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[270. พระธาตุอินแขวน หรือ พระธาตุเจดีย์ไจ้ก์ถิโย (Kyaikhtiyo Pagoda) เมืองไจ้ก์โถ่ รัฐมอญ (Mon State)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=68&gblog=1 Tue, 08 Oct 2013 23:27:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[252. วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=9 Tue, 08 Oct 2013 20:37:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[253. วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=8 Tue, 08 Oct 2013 20:49:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[254. วัดพันตาเกิน จ.ลำพูน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=7 Tue, 08 Oct 2013 20:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[255. วัดถ้ำพระโบราณ จ.แม่ฮ่องสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=6 Tue, 08 Oct 2013 22:03:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[256. วัดแม่ปาง จ.แม่ฮ่องสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=5 Tue, 08 Oct 2013 22:10:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[257. วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=4 Tue, 08 Oct 2013 22:14:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[258. วัดทรายขาว จ.แม่ฮ่องสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=3 Tue, 08 Oct 2013 22:24:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[259. วัดทุ่งโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=2 Tue, 08 Oct 2013 22:30:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[260. วัดดอยอภิญจโน จ.เชียงใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-10-2013&group=67&gblog=1 Tue, 08 Oct 2013 22:31:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[242. วัดป่าโนนสงเปือย จ.หนองบัวลำภู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=9 Mon, 07 Oct 2013 19:26:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[243. วัดป่าภูแปก จ.เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=8 Mon, 07 Oct 2013 19:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[244. วัดป่าภูทอก จ.เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=7 Mon, 07 Oct 2013 19:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[245. วัดป่าศาลาน้อย จ.เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=6 Mon, 07 Oct 2013 19:47:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[246. วัดพระธาตุศรีสองรัก จ.เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=5 Mon, 07 Oct 2013 19:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[247. วัดสันติวิหาร จ.เพชรบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=4 Mon, 07 Oct 2013 19:52:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[248. วัดป่าภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=3 Mon, 07 Oct 2013 19:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[249. วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=2 Mon, 07 Oct 2013 19:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[250. วัดวังขาม จ.เพชรบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=66&gblog=1 Mon, 07 Oct 2013 20:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[232. วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=9 Mon, 07 Oct 2013 18:51:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[233. วัดดอนหวาย จ.นครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=8 Mon, 07 Oct 2013 18:44:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[234. วัดไร่ขิง จ.นครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=7 Mon, 07 Oct 2013 18:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[235. วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=6 Mon, 07 Oct 2013 18:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[236. วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=5 Mon, 07 Oct 2013 19:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[237. วัดกลางคูเวียง จ.นครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=4 Mon, 07 Oct 2013 19:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[238. วัดบางพระ จ.นครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=3 Mon, 07 Oct 2013 19:05:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[239. วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=2 Mon, 07 Oct 2013 19:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[240. วัดศรีมหาโพธิ์ จ.นครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=65&gblog=1 Mon, 07 Oct 2013 19:09:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[222. วัดป่าคอวัง จ.น่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=9 Mon, 07 Oct 2013 17:32:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[223. วัดร้องเข็ม จ.แพร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=8 Mon, 07 Oct 2013 17:36:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[224. วัดแพร่ธรรมาราม จ.แพร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=7 Mon, 07 Oct 2013 17:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[225. วัดท่าถนน จ.อุตรดิตถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=6 Mon, 07 Oct 2013 17:42:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[226. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=5 Mon, 07 Oct 2013 17:49:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[227. วัดคลองทำเนียบ จ.พิษณุโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=4 Mon, 07 Oct 2013 17:50:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[228. วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=3 Mon, 07 Oct 2013 17:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[229. วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=2 Mon, 07 Oct 2013 17:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[230. วัดไตรคีรีวราราม จ.นครสวรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=64&gblog=1 Mon, 07 Oct 2013 17:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[212. วัดกองดิน จ.ระยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=9 Mon, 07 Oct 2013 16:59:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[213. วัดวังหว้า จ.ระยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=8 Mon, 07 Oct 2013 17:00:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[214. วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=7 Mon, 07 Oct 2013 17:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[215. วัดป่าประดู่ จ.ระยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=6 Mon, 07 Oct 2013 17:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[216. วัดละหารไร่ จ.ระยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=5 Mon, 07 Oct 2013 17:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[217. วัดป่าเขาน้อย (เขาน้อยเทสรังสี) จ.น่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=4 Mon, 07 Oct 2013 17:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[218. วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=3 Mon, 07 Oct 2013 17:12:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[219. วัดไชยภูมิ จ.น่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=2 Mon, 07 Oct 2013 17:14:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[220. วัดภูมินทร์ จ.น่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=63&gblog=1 Mon, 07 Oct 2013 17:22:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[202. วัดสีสะเกด ประเทศลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=9 Mon, 07 Oct 2013 16:02:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[203. วัดศรีเมือง ประเทศลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=8 Mon, 07 Oct 2013 16:27:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[204. วัดป่าบ้านนาคำน้อย จ.อุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=7 Mon, 07 Oct 2013 16:29:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[205. วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=6 Mon, 07 Oct 2013 16:31:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[206. วัดถ้ำเพียงดิน จ.หนองคาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=5 Mon, 07 Oct 2013 16:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[207. วัดศรีคุณเมือง จ.เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=4 Mon, 07 Oct 2013 16:35:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[208. วัดเนรมิตวิปัสสนา จ.เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=3 Mon, 07 Oct 2013 16:40:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[209. วัดนางพญา จ.พิษณุโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=2 Mon, 07 Oct 2013 16:45:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[210. วัดแก้วไพฑูรย์ กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=07-10-2013&group=62&gblog=1 Mon, 07 Oct 2013 16:46:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[192. วัดดอนแก้ว จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=9 Sat, 28 Sep 2013 19:09:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[193. วัดชุมพลคีรี จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=8 Sat, 28 Sep 2013 19:11:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[194. วัดฐิตาราม จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=7 Sat, 28 Sep 2013 19:15:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[195. วัดวังตะเคียนทอง จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=6 Sat, 28 Sep 2013 19:16:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[196. วัดไผ่ตัน กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=5 Sat, 28 Sep 2013 19:18:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[197. วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=4 Sat, 28 Sep 2013 19:23:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[198. พระธาตุหลวง ประเทศลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=3 Sat, 28 Sep 2013 19:25:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[199. วัดพระธาตุหลวงใต้ ประเทศลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=2 Sat, 28 Sep 2013 19:27:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[200. วัดพระธาตุหลวงเหนือ ประเทศลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=61&gblog=1 Sat, 28 Sep 2013 19:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[182. วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=9 Sat, 28 Sep 2013 18:23:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[183. วัดสะเดา จ.สิงห์บุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=8 Sat, 28 Sep 2013 18:25:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[184. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=7 Sat, 28 Sep 2013 18:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[185. วัดสิงห์สุธาวาส จ.สิงห์บุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=6 Sat, 28 Sep 2013 18:40:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[186. วัดพิกุลทองวรวิหาร จ.สิงห์บุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=5 Sat, 28 Sep 2013 18:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[187. วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ จ.ลำปาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=4 Sat, 28 Sep 2013 18:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[188. วัดมณีบรรพตวรวิหาร จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=3 Sat, 28 Sep 2013 18:50:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[189. วัดโพธิคุณ จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=2 Sat, 28 Sep 2013 18:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[190. วัดท่าสายโทรเลข จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=60&gblog=1 Sat, 28 Sep 2013 19:00:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[172. วัดทับกระดาน จ.สุพรรณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=9 Sat, 28 Sep 2013 23:03:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[173. วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม จ.สุพรรณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=8 Sat, 28 Sep 2013 23:15:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[174. วัดเขากำแพง จ.สุพรรณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=7 Sat, 28 Sep 2013 23:20:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[175. วัดเขาดีสลัก จ.สุพรรณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=6 Sat, 28 Sep 2013 23:23:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[176. วัดพระศรีมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=5 Sat, 28 Sep 2013 23:26:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[177. วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=4 Sat, 28 Sep 2013 23:37:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[178. วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=3 Sat, 28 Sep 2013 23:40:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[179. วัดศรีพรมประสิทธิ์ จ.สิงห์บุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=2 Sat, 28 Sep 2013 23:42:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[180. วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ จ.สิงห์บุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=59&gblog=1 Sat, 28 Sep 2013 23:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[162. วัดถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=9 Sat, 28 Sep 2013 21:25:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[163. วัดท่าไชยศิริ จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=8 Sat, 28 Sep 2013 21:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[164. วัดโพธาวาส จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=7 Sat, 28 Sep 2013 21:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[165. วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=6 Sat, 28 Sep 2013 18:19:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[166. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=5 Sat, 28 Sep 2013 21:40:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[167. วัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=4 Sat, 28 Sep 2013 21:41:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[168. วัดนางสาว จ.สมุทรสาคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=3 Sat, 28 Sep 2013 22:01:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[169. วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=2 Sat, 28 Sep 2013 22:07:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[170. วัดบางซอ จ.สุพรรณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=58&gblog=1 Sat, 28 Sep 2013 22:10:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[152. วัดคงคาเจริญ จ.นครศรีธรรมราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=9 Sat, 28 Sep 2013 20:07:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[153. วัดป่าเคียนพิง จ.สุราษฎร์ธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=8 Sat, 28 Sep 2013 20:08:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[154. วัดพระธาตสวี จ.ชุมพร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=7 Sat, 28 Sep 2013 20:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[155. วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=6 Sat, 28 Sep 2013 20:13:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[156. วัดเนรัญชราราม จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=5 Sat, 28 Sep 2013 21:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[157. วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=4 Sat, 28 Sep 2013 20:24:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[158. วัดหุบกะพง จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=3 Sat, 28 Sep 2013 21:13:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[159. วัดหนองเผาถ่าน จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=2 Sat, 28 Sep 2013 20:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[160. วัดท่าซิก จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=57&gblog=1 Sat, 28 Sep 2013 20:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[142. วัดเสาธงทอง จ.นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=9 Sat, 28 Sep 2013 19:14:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[143. วัดไผ่ล้อม จ.นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=8 Sat, 28 Sep 2013 19:28:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[144. วัดพระประสพ จ.สุราษฎร์ธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=7 Sat, 28 Sep 2013 19:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[145. วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=6 Sat, 28 Sep 2013 19:42:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[146. วัดพระธาตุน้อย จ.นครศรีธรรมราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=5 Sat, 28 Sep 2013 19:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[147. วัดดอนศาลา จ.พัทลุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=4 Sat, 28 Sep 2013 19:46:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[148. วัดจะทิ้งพระ จ.สงขลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=3 Sat, 28 Sep 2013 19:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[149. วัดดีหลวงนอก จ.สงขลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=2 Sat, 28 Sep 2013 19:51:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[150. วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) จ.สงขลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=56&gblog=1 Sat, 28 Sep 2013 19:55:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[132. วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=9 Sat, 28 Sep 2013 18:20:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[133. วัดสว่างอารมณ์ จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=8 Sat, 28 Sep 2013 18:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[134. วัดชัยชนะสงคราม จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=7 Sat, 28 Sep 2013 18:28:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[135. วัดสว่างอารมณ์ จ.กำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=6 Sat, 28 Sep 2013 18:32:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[136. วัดสนามเหนือ จ.นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=5 Sat, 28 Sep 2013 18:34:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[137. วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จ.นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=4 Sat, 28 Sep 2013 18:43:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[138. วัดแสงสิริธรรม จ.นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=3 Sat, 28 Sep 2013 18:44:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[139. วัดฉิมพลี จ.นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=2 Sat, 28 Sep 2013 18:47:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[140. วัดป่าเลไลยก์ จ.นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=55&gblog=1 Sat, 28 Sep 2013 18:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[122. วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=9 Sat, 28 Sep 2013 22:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[123. วัดบางแคกลาง จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=8 Sat, 28 Sep 2013 22:35:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[124. วัดบางเกาะเทพศักดิ์ จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=7 Sat, 28 Sep 2013 22:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[125. วัดโบสถ์ จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=6 Sat, 28 Sep 2013 22:39:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[126. วัดอัมพวันเจติยาราม จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=5 Sat, 28 Sep 2013 22:40:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[127. วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=4 Sat, 28 Sep 2013 22:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[128. วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=3 Sat, 28 Sep 2013 22:54:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[129. วัดม้าเหนือ จ.ลำปาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=2 Sat, 28 Sep 2013 22:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[130. วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ จ.ลำปาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=28-09-2013&group=54&gblog=1 Sat, 28 Sep 2013 23:01:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[112. วัดนางนองวรวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=9 Tue, 24 Sep 2013 21:32:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[113. วัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=8 Tue, 24 Sep 2013 21:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[114. วัดศาลาครืน กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=7 Tue, 24 Sep 2013 21:35:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[115. วัดนาคปรก กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=6 Tue, 24 Sep 2013 21:37:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[116. วัดเจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย) จ.สมุทรสาคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=5 Tue, 24 Sep 2013 21:41:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[117. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=4 Tue, 24 Sep 2013 21:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[118. วัดจันทร์เจริญสุข จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=3 Tue, 24 Sep 2013 21:58:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[119. วัดสวนหลวง จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=2 Tue, 24 Sep 2013 22:00:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[120. วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=53&gblog=1 Tue, 24 Sep 2013 22:02:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[102. วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=9 Tue, 24 Sep 2013 9:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[103. วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=8 Tue, 24 Sep 2013 9:31:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[104. วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=7 Tue, 24 Sep 2013 19:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[105. วัดมหาธาตุ จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=6 Tue, 24 Sep 2013 20:51:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[106. วัดธรรมมูลวรวิหาร จ.ชัยนาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=5 Tue, 24 Sep 2013 20:53:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[107. วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=4 Tue, 24 Sep 2013 20:55:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[108. วัดปทุมธาราม จ.ชัยนาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=3 Tue, 24 Sep 2013 21:00:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[109. วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=2 Tue, 24 Sep 2013 21:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[110. วัดสังกัจรัตนคีรี จ.อุทัยธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=24-09-2013&group=52&gblog=1 Tue, 24 Sep 2013 21:04:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[92. วัดกลาง จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=9 Sun, 22 Sep 2013 20:02:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[93. วัดคณิกาผล กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=8 Sun, 22 Sep 2013 20:11:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[94. วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=7 Sun, 22 Sep 2013 20:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[95. วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=6 Sun, 22 Sep 2013 20:35:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[96. วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=5 Sun, 22 Sep 2013 21:03:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[97. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=4 Sun, 22 Sep 2013 9:10:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[98. วัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=3 Sun, 22 Sep 2013 9:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[99. วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=2 Sun, 22 Sep 2013 9:16:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[100. วัดเวฬุวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=51&gblog=1 Sun, 22 Sep 2013 9:18:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[82. วัดเขาวัง จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=9 Sun, 22 Sep 2013 18:50:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[83. วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=8 Sun, 22 Sep 2013 18:52:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[84. วัดสุรชายาราม (วัดหลุมดิน) จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=7 Sun, 22 Sep 2013 18:57:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[85. วัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=6 Sun, 22 Sep 2013 18:59:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[86. วัดบางลี่เจริญธรรม จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=5 Sun, 22 Sep 2013 19:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[87. วัดบ้านกล้วย จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=4 Sun, 22 Sep 2013 19:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[88. วัดคลองโพธิ์เจริญ จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=3 Sun, 22 Sep 2013 19:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[89. วัดใหม่ชำนาญ จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=2 Sun, 22 Sep 2013 19:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[90. วัดตึกหิรัญราษฎร์ จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=22-09-2013&group=50&gblog=1 Sun, 22 Sep 2013 19:10:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[72. วัดถ้ำแฝด จ.กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=9 Thu, 19 Sep 2013 17:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[73. วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน) จ.กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=8 Thu, 19 Sep 2013 17:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[74. วัดสวนพลู กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=7 Thu, 19 Sep 2013 17:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[75. วัดยานนาวา กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=6 Thu, 19 Sep 2013 17:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[76. วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=5 Thu, 19 Sep 2013 17:55:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[77. วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=4 Thu, 19 Sep 2013 17:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[78. วัดพญาไม้ จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=3 Thu, 19 Sep 2013 18:00:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[79. วัดอมรินทราราม (วัดตาล) จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=2 Thu, 19 Sep 2013 18:02:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[80. วัดช่องลม จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=49&gblog=1 Thu, 19 Sep 2013 18:03:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[62. วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=9 Thu, 19 Sep 2013 17:05:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[63. วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=8 Thu, 19 Sep 2013 17:08:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[64. วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=7 Thu, 19 Sep 2013 17:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[65. วัดจันทราราม จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=6 Thu, 19 Sep 2013 17:14:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[66. วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=5 Thu, 19 Sep 2013 17:17:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[67. วัดพระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=4 Thu, 19 Sep 2013 17:22:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[68. วัดบ้านไร่จิตศรัทธาธรรม จ.กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=3 Thu, 19 Sep 2013 17:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[69. วัดตะคร้ำเอน จ.กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=2 Thu, 19 Sep 2013 17:33:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[70. วัดวังขนาย จ.กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=48&gblog=1 Thu, 19 Sep 2013 17:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[52. วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=9 Thu, 19 Sep 2013 20:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[53. วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=8 Thu, 19 Sep 2013 20:59:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[54. วัดถ้ำไก่แก้ว จ.นครราชสีมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=7 Thu, 19 Sep 2013 21:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[55. วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=6 Thu, 19 Sep 2013 21:03:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[56. วัดเกตุมดีศรีวราราม จ.สมุทรสาคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=5 Thu, 19 Sep 2013 21:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[57. วัดศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=4 Thu, 19 Sep 2013 21:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[58. วัดวังมะนาว จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=3 Thu, 19 Sep 2013 21:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[59. วัดถ้ำเขาย้อย จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=2 Thu, 19 Sep 2013 21:36:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[60. วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=19-09-2013&group=47&gblog=1 Thu, 19 Sep 2013 21:38:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[42. วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=9 Wed, 18 Sep 2013 20:03:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[43. วัดถ้ำผาจรุย จ.เชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=8 Wed, 18 Sep 2013 20:04:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[44. วัดป่าแดง จ.แพร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=7 Wed, 18 Sep 2013 20:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[45. วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=6 Wed, 18 Sep 2013 20:16:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[46. วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=5 Wed, 18 Sep 2013 20:28:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[47. วัดอรัญญิก จ.พิษณุโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=4 Wed, 18 Sep 2013 20:31:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[48. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=3 Wed, 18 Sep 2013 20:34:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[49. วัดท่าหลวง จ.พิจิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=2 Wed, 18 Sep 2013 20:36:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[50. วิหารสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี จ.นครราชสีมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=46&gblog=1 Wed, 18 Sep 2013 20:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[32. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=9 Wed, 18 Sep 2013 20:01:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[33. วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=8 Wed, 18 Sep 2013 19:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[34. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=7 Wed, 18 Sep 2013 20:26:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[35. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=6 Wed, 18 Sep 2013 19:30:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[36. วัดหนองดู่ จ.ลำพูน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=5 Wed, 18 Sep 2013 19:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[37. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=4 Wed, 18 Sep 2013 19:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[38. วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=3 Wed, 18 Sep 2013 19:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[39. วัดโขงขาว จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=2 Wed, 18 Sep 2013 19:54:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[40. วัดแม่ใจใต้ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=18-09-2013&group=45&gblog=1 Wed, 18 Sep 2013 19:55:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[22. วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=9 Tue, 17 Sep 2013 18:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[23. วัดเสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=8 Tue, 17 Sep 2013 18:32:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[24. วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=7 Tue, 17 Sep 2013 18:35:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[25. วัดโพรงอากาศ จ.ฉะเชิงเทรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=6 Tue, 17 Sep 2013 18:36:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[26. วัดถวิลศิลามงคล จ.ฉะเชิงเทรา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=5 Tue, 17 Sep 2013 18:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[27. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=4 Tue, 17 Sep 2013 22:24:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[28. วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=3 Tue, 17 Sep 2013 22:33:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[29. วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=2 Tue, 17 Sep 2013 22:59:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[30. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=17-09-2013&group=44&gblog=1 Tue, 17 Sep 2013 18:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[12. วัดป่าโมกวรวิหาร จ.อ่างทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=9 Sat, 08 Jul 2017 17:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[13. วัดราชปักษี จ.อ่างทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=8 Sat, 08 Jul 2017 17:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[14. วัดจันทรังสี จ.อ่างทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=7 Sat, 08 Jul 2017 17:57:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[15. วัดม่วง จ.อ่างทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=6 Sat, 08 Jul 2017 17:58:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[16. วัดวิมลโภคาราม จ.สุพรรณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=5 Sat, 08 Jul 2017 18:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[17. วัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=4 Sat, 08 Jul 2017 18:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[18. วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=3 Sat, 08 Jul 2017 18:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=2 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[19. วัดหงษ์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=2 Sat, 08 Jul 2017 18:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[20. วัดอุสภาราม (วัดบางวัว) จ.ฉะเชิงเทรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=08-07-2017&group=41&gblog=1 Sat, 08 Jul 2017 18:15:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=9 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[4. วัดราชประดิษฐาน จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=9 Mon, 16 Sep 2013 20:31:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=8 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[5. วัดแม่นางปลื้ม จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=8 Mon, 16 Sep 2013 20:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=7 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[6. วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=7 Mon, 16 Sep 2013 21:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=6 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[7. วัดกลางคลองสระบัว จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=6 Mon, 16 Sep 2013 20:52:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=5 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[8. วิหารพระมงคลบพิตร จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=5 Mon, 16 Sep 2013 20:54:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=4 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[9. วัดพนัญเชิง จ.อยุธยา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=4 Mon, 16 Sep 2013 20:56:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=3 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[10. วัดเกตุ จ.อยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-09-2013&group=38&gblog=3 Mon, 16 Sep 2013 20:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-10-2012&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-10-2012&group=29&gblog=1 http://aerides.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระ 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-10-2012&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aerides&month=16-10-2012&group=29&gblog=1 Tue, 16 Oct 2012 22:03:49 +0700